Privacyverklaring

Zalise maatwerk bekleding, gevestigd aan de Bordego 9, 8495NS Aldeboarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Doelen van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het antwoorden op ingevulde contactformulieren.
Deze verwerkingen zijn nodig om u van dienst te kunnen zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vanwege bovenstaande doelen verwerken wij de volgende persoonsgegevens: Naam, Telefoonnummer en E-mail.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is.

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen
Zalise maatwerk bekleding neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Hiervoor worden passende maatregelen genomen. Wij willen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegengaan. Wanneer u denkt dat wij uw persoonsgegevens niet goed beveiligd hebben of wanneer u een signaal ziet van misbruik, kunt u contact met ons opnemen via info@zalise.nl.

De rechten die u heeft
Inzien of meenemen
U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en of u deze mag inzien. In bepaalde gevallen kunt u uw persoonsgegevens opvragen en meenemen. Dit geldt voor elektronische gegevens die u zelf aan ons hebt gegeven.

Wijzigen of wissen
Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig verwerken of u vindt het niet nodig dat bepaalde gegevens zijn verwerkt, dan kunt u een verzoek tot wijzigen, aanvullen of verwijderen indienen. U kunt ook vragen het gebruik van de gegevens te beperken.

Bezwaar indienen
U kunt bezwaar indienen tegen het verwerken van bepaalde persoonsgegevens of tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of profiling.

U kunt een beroep doen op uw rechten via info@zalise.nl. Wij kunnen een dergelijk verzoek alleen in behandeling nemen als u bij uw verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs meestuurt. Om identiteitsfraude te voorkomen, vragen wij om het BSN-nummer (op 2 plaatsen) en de foto door te krassen. U kunt hiervoor ook de app van de Rijksoverheid gebruiken. In sommige gevallen mogen wij uw verzoek weigeren. U ontvangt van ons zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, een reactie.

Als u een klacht hebt over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, heeft u de mogelijkheid om deze in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kan via deze link.

Wijzigingen
Op onze website zal steeds de meest recente versie van de privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u daarom aan de verklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen we er alles aan doen om u zo goed mogelijk te informeren, bijvoorbeeld per e-mail of door een mededeling op de website.

Cookieverklaring

Zalise maatwerk bekleding gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken deze cookies alleen voor de technische functionaliteit. Ze zijn namelijk nodig om de website naar behoren te laten werken en bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen te onthouden.